Wąbrzeska Karta Seniora – to program, który został utworzony z myślą o mieszkańcach miasta, którzy ukończyli 60. rok życia. Partnerem Wąbrzeskiej Karty Seniora może zostać każdy przedsiębiorca.

 

 

W Wąbrzeźnie mieszka 3470 seniorów – mówi burmistrz Tomasz Zygnarowski. – Funkcjonowanie Wąbrzeskiej Karty Seniora nie tylko może wzmocnić kondycję materialną tej grupy osób oraz zwiększyć ich aktywność społeczną, ale i – dzięki zaangażowaniu w program firm – może przyczynić się do stworzenia szerokiej i interesującej oferty.  Gorąco zachęcam przedsiębiorców do poszerzania grona partnerów, bo program ten może stworzyć stałą, dużą grupę odbiorców konkretnych usług.

Partnerem Wąbrzeskiej Karty Seniora może zostać każdy przedsiębiorca. Zapraszamy i zachęcamy do wypełniania deklaracji. Można to zrobić online tutaj: kartaseniora.konfeo.com/pl/groups lub pobrać druk w wersji papierowej (do pobrania poniżej lub w sekretariacie Urzędu Miasta), i po wypełnieniu złożyć go w sekretariacie. Po zatwierdzeniu deklaracji przedsiębiorca zostanie zaproszony do podpisania porozumienia.

Baza Partnerów Wąbrzeskiej Karty Seniora będzie dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce SENIOR oraz w papierowym katalogu ulg i zniżek. Partnerzy będą mogli również posługiwać się znakiem FIRMA PRZYJAZNA SENIOROM.

Wąbrzeska Karta Seniora została wprowadzona uchwałą Rady Miasta, która została podjęta na X Sesji Rady Miasta 10 lipca 2019 roku. Wejdzie ona w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Druk deklaracji przystąpienia do programu Wąbrzeska Karta Seniora

Wcześniej o Wąbrzeskiej Karcie Seniora pisaliśmy tutaj