5000 złotych na podniesienie kwalifikacji jednego pracownika mogą otrzymać kujawsko-pomorskie małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

20 milionów złotych z Regionalnego Funduszu Szkoleniowego, który został stworzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie przeznaczonych na fachowe szkolenia i studia podyplomowe pracowników oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.  Z puli tej będą mogły skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, funkcjonujące w naszym województwie. Nabór wniosków  rozpocznie się 4 września.  Program koordynuje marszałkowska Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR).

Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego – ze wsparcia w ramach całego projektu skorzysta 1,5 tysiąca firm i ponad 6 tysięcy zatrudnionych, w tym osoby w wieku 50 plus i osoby o niskich kwalifikacjach. Dofinansowanie, w wysokości 50-80 % poniesionych kosztów, można przeznaczyć na fachowe szkolenia i studia podyplomowe pracowników oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla managementu ukierunkowane na rozwój, zmianę profilu działalności i optymalizację zarządzania w firmie. System funkcjonuje w oparciu o podejście popytowe – przedsiębiorcy sami będą wybierać to, co jest im najbardziej potrzebne, a także podmioty, którym powierzą wykonanie usług (z bazy usług rozwojowych stworzonej przez rządową Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Uzyskanie pieniędzy (na zasadzie refundacji poniesionych wydatków) jest bardzo proste – przedsiębiorcy skorzystają z konsultacji fachowego doradcy (osobiście w jednym z pięciu punktów kontaktowych, telefonicznie, mailowo lub online za pomocą interaktywnego formularza), który pomoże zdiagnozować potrzeby, a w razie konieczności także przygotować wniosek o dotację. Sama dotacja jest zależna od wielkości firmy – od 10 tysięcy (dla mikroprzedsiębiorstw) do 30 tysięcy złotych (dla średnich przedsiębiorstw).

Więcej informacji o projekcie na stronie TARR.