W okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. Urząd Miasta Wąbrzeźno realizować będzie projekt pn. „Planowanie z mieszkańcami”, w ramach którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Jeziornej w Wąbrzeźnie.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną: punkty konsultacyjne, otwarte spotkania konsultacyjne oraz spacer badawczy. Celem działań będzie zebranie opinii i pomysłów mieszkańców dotyczących ładu przestrzennego na ww. terenie.
W związku z powyższym Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza wszystkich mieszkańców miasta, a w szczególności mieszkańców ulic Jeziornej i Chełmińskiej w Wąbrzeźnie do aktywnego udziału w konsultacjach.

Najbliższe działania zaplanowane zostały:
7 września – punkt konsultacyjny (Plac Jana Pawła II),
26 września – spotkanie konsultacyjne połączone ze spacerem badawczym (sala w amfiteatrze).

Konsultacje są finansowane przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych w Toruniu w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

red. Zespół Konsultacyjny

Więcej o przedsięwzięciu w zakładce KONSULTACJE – tutaj