W tym roku obchodzić będziemy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.  Największej w historii wojny, która zapisała się tragicznymi wydarzeniami i zabrała miliony istnień.

 

 

Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku przystąpiono do akcji „odpolszczenia” ziem polskich, które bezpośrednio przyłączono do III Rzeszy. Organizacja Selbstschutz Westpreussen, skupiająca miejscowych Niemców, rozpoczęła masowe rozstrzeliwania polskiej ludności cywilnej, uznanej za „element antyniemiecki”. Do największych zbrodni doszło w granicach przedwojennego województwa pomorskiego, gdzie zamordowano, jak szacują historycy, około 30 000 obywateli II Rzeczypospolitej.

W hołdzie dla ofiar tych tragicznych wydarzeń powstał w Toruniu Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej, odsłonięty w ubiegłym roku przy wydatnym udziale społeczności kujawsko-pomorskich i pomorskich gmin. W obrębie pomnika wybudowano urnę z ziemią zgromadzoną z ponad 400 miejsc kaźni Polaków, rozsianych na terenie całego Pomorza.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, dla uczczenia pamięci wszystkich ofiar tego konfliktu, w tym tysięcy Pomorzan zamordowanych w bestialski sposób jesienią 1939 r., przy Pomniku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej w Toruniu – w Parku Pamięci (ul. Uniwersytecka/ul. Dąbrowskiego) odbędą się uroczystości rocznicowe. Do udziału w nich Marszałek Województwa zaprasza wszystkich mieszkańców.

Uroczystości odbędą się w asyście harcerzy, wojska oraz innych służb mundurowych i pocztów sztandarowych 1 września.  Rozpoczną się o godz. 9.00 mszą świętą pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Śmigla – Ordynariusza Diecezji Toruńskiej.

 

Fot. źródło: pl.wikipedia.org