Trwają konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na ul. Jeziornej.  Zespół ds. konsultacji zaprasza do spisania swoich uwag i wniosków w tej sprawie.

 

 

Zapraszamy do spisania swoich przemyśleń odnośnie zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego tereny przy ul Jeziornej  i dostarczenie ich Zespołowi ds. konsultacji poprzez punkt konsultacyjny lub wypełnienie ankiety.

Najbliższe punkty konsultacyjne w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Jeziornej zostaną wystawione 1 października od godz. 15:00 przy ulicy  Jeziornej (przy tablicy/stelażu) oraz 4 października od godz. 13:00 na Placu Jana Pawła II.

Wypełnić ankietę można TUTAJ

Wszystkie zebrane pytania, postulaty czy sprzeciwy będą omawiane na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się  w sali amfiteatru. Termin tego wydarzenia podamy wkrótce.

Pamiętajcie Państwo, że miejscowy plan określa m.in. jaka zabudowa może być zrealizowana na określonym terenie (np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna, przemysłowa, usługowa itd.), wysokość poszczególnych budynków, kąt nachylenia dachu, wielkość nowo powstających działek, odległość, w jakiej mogą być usadowione budynki od granicy działki, sposób rozlokowania dróg dojazdowych do nieruchomości, usytuowanie zieleni czy placów zabaw itd.

Zespół konsultacyjny

Fot. Miejsce najbliższego spotkania konsultacyjnego