Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pracuje nad nową Strategią Rozwoju Województwa. Część Strategii będzie stanowiła diagnoza różnych sfer, między innymi  – gospodarki.

 

Dlatego, aby jak najtrafniej ocenić stan obecny oraz pożądane kierunki działań w przyszłości,  w Urzędzie Marszałkowskim przygotowano ankietę,  która dotyczy  ogólnych informacji z obszaru przedsiębiorczości.  Do jej wypełnienia zaproszono przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. Ankieta jest w pełni anonimowa.

Ankietę można wypełnić tutaj