Pierwsze spotkanie w punkcie konsultacyjnym za nami. Wąbrzeska Dziesiątka była wydarzeniem, przy okazji którego zachęcaliśmy mieszkańców naszego Miasta, a szczególnie terenów okalających Jezioro Zamkowe do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

 

Przypominamy, że dyskusja ze spotkaniem roboczym z udziałem urbanisty nad możliwymi zmianami miejscowego planu odbędzie się 26 września w sali amfiteatru  o godz. 16:30.

Pogoda, niestety, nie zachęcała do bliższego kontaktu z osobami stacjonującymi (jeszcze  tym razem  „pod chmurką”), ale dziękujemy wszystkim tym, którzy skorzystali z mobilnego punktu.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkania zaowocują większą frekwencją Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych zagadnieniem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ulicy Jeziornej.

Podczas następnych mobilnych spotkań będziecie nas Państwo mogli rozpoznać po winderach/flagach, które powiewają zawsze przy stoisku „konsultacji”.

 

Zespół ds. prowadzenia konsultacji w ramach programu „Planowanie z mieszkańcami”