Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, spółka samorządu województwa, uruchomiła 160 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze te, za pośrednictwem instytucji finansowych, przeznaczone są na atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców.

 

Jak informuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju – pożyczki oferowane są na nowych, bardzo atrakcyjnych warunkach. Na cele inwestycyjne będzie można otrzymać do 5 mln złotych przy oprocentowaniu nawet 0,5%. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z premii w postaci obniżonego oprocentowania za terminową spłatę pożyczki.

Celem działania Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa poprzez wprowadzanie na regionalny rynek zwrotnych instrumentów finansowych. KPFR dysponuje kapitałem w wysokości ponad 620 mln zł przeznaczonym na pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał ten pochodzi w znaczącej części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fundusz wybiera instytucje finansowe, które bezpośrednio oferują pożyczki i poręczenia przedsiębiorcom działającym w naszym regionie. W ramach dotychczasowej działalności KPFR udostępnił w ten sposób prawie 300 mln zł.

Obecnie w ofercie Funduszu znajdują się pożyczki na inwestycje, pożyczki obrotowe oraz pożyczki na zakup nieruchomości. Do końca sierpnia br. z pożyczek unijnych skorzystało ponad 680 przedsiębiorców, którym na realizację swoich przedsięwzięć wypłacono łącznie kwotę ponad 130 mln zł.

Na stronie internetowej www.kpfr.pl, w zakładce Pożyczki dla MŚP, znajduje się lista kilkudziesięciu adresów do biur Instytucji Finansowych, z którymi można kontaktować się w sprawie pożyczek. Aby pozyskać kapitał, należy wybrać Instytucję Finansową, skontaktować się z pracującym tam doradcą, a następnie złożyć odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie biurze. Wnioski analizowane są bardzo sprawnie,  a w przypadku pozytywnej decyzji i podpisania umowy pieniądze wypłacane są jednorazowo bądź w transzach.