Wąbrzeźno dołączyło do samorządów, które realizują projekt „Planowanie z mieszkańcami”. Umowę w tej sprawie burmistrz Tomasz Zygnarowski podpisał z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych 16 sierpnia 2019 roku.

 

 

Projekt Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Planowanie z mieszkańcami”  dotyczy realizacji konsultacji społecznych związanych z planowaniem przestrzennym. Na udział w nim otrzymaliśmy grant w wysokości 23.452,32 zł. Założeniem projektu jest przekazanie doświadczeń i pokazanie, jak efektywnie można przeprowadzić konsultacje społeczne. W Wąbrzeźnie ich tematem jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Jeziornej (uchwała Rady Miasta – w załączniku).

„Planowanie z mieszkańcami” to też edukacja społeczeństwa i ich aktywny udział w procesie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest bowiem, aby mieszkańcy mogli poznać argumenty za i przeciw wprowadzanym zmianom, zapoznać się z wymogami prawa i opiniami ekspertów, wyrazić swoją opinię i przekazać swoje pomysły na zaprowadzenie ładu przestrzennego czy też wspólnie wypracować rozwiązania wpływające na harmonijną strukturę obszaru albo zaprojektować przestrzeń z uwzględnieniem walorów architektonicznych i urbanistycznych.

Do przeprowadzenia konsultacji w Wąbrzeźnie burmistrz Tomasz Zygnarowski powołał specjalny zespół. Jego zadaniem jest prowadzenie intensywnych działań informacyjnych, które mają włączyć mieszkańców w proces uchwalania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mają to być m.in. spotkania konsultacyjne, publikacje w prasie lokalnej, na stronach internetowych Urzędu Miasta nt. przebiegu konsultacji, relacje fotograficzne z opisami spotkań konsultacyjnych, krótkie reportaże w MTK  czy też organizacja punktów informacyjnych.  Jako nośnik informacji wykorzystane będą również prowadzone przez Urząd Miasta strona na FB oraz aplikacja BLISKO.

Pierwszym etapem konsultacji będzie utworzenie punktu konsultacyjnego oraz zorganizowanie spotkania połączone ze spacerem badawczym, które zaplanowano już we wrześniu br.  Punkt będzie działał 7 września na Placu Jana Pawła II podczas Wąbrzeskiej Dziesiątki, a pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 26 września w sali amfiteatru.  Do udziału w tych inicjatywach burmistrz zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, w szczególności  z ulic Jeziornej i Chełmińskiej.

Dla potrzeb przedsięwzięcia, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym udział w tych konsultacjach, stworzone zostało logo (poniżej), które będzie znakiem rozpoznawczym wszystkich informacji zamieszczanych w mediach, punktów informacyjnych czy miejsc, w których prowadzone będą konsultacje.

 

Wstępne informacje

Uchwała Rady Miasta

Zarządzenie ws. powołania zespołu

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na następujące adresy email:

– dedenski@wabrzezno.com
– woronko@wabrzezno.com