Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje pierwszą edycję wojewódzkiego konkursu „Pomysłowy witacz dożynkowy 2019” na najbardziej pomysłowy witacz dożynkowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 roku.

 

Konkurs jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać gminy województwa kujawsko-pomorskiego. Do konkursu gmina może zgłosić tylko jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden witacz dożynkowy. Po wyłonieniu laureatów konkursu gminy, na terenie których znajdują się zwycięskie sołectwa, otrzymają z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodę finansową.

Zgłoszenia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego można składać drogą elektroniczną na adres rw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl, w terminie do 25 września 2019 r.

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Klaudia Otręba, e-mail: k.otreba@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pokmorskie.pl, tel. 56 62 15 934

Szczegółowe zasady udziału w konkursie ogłoszono na stronie Województwa pod adresem:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/menu-tematyczne/rolnictwo-i-obszary-wiejskie

 

REGULAMIN

Druk zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych

Informacja – RODO