26.09.2019 r. odbyło się pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Jeziornej.

 

 

Burmistrz Tomasz Zygnarowski przywitał zgromadzonych Mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno i Gminy Ryńsk oraz zaproszonych gości: zastępcę Wójta Gminy Ryńsk, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, urbanistów i moderatora.

Po krótkim wstępie uczestnicy spotkania udali się pod przewodnictwem Zespołu konsultacyjnego i Urbanisty na „spacer badawczy”, którego celem było przybliżenie zgromadzonym uczestnikom zasięgu  obszaru objętego zmianą. Po powrocie ze „spaceru” do amfiteatru na wszystkich czekała gorąca kawa i herbata oraz bufet ze słodkościami.

Moderator poprowadził spotkanie, a Urbaniści objaśnili zasady ustalania zmiany miejscowego planu, czym jest sam plan i co się z nim wiąże, jakie prawa i obowiązki wynikają z poszczególnych zapisów dla właścicieli, inwestorów czy potencjalnych kupujących i sprzedających nieruchomości w naszym mieście.

Dyskusja, która wywiązała się podczas prezentacji koncepcji zmiany planu, zaowocowała kilkoma ciekawymi zapytaniami i spostrzeżeniami. Oto one:

 • w jaki sposób  będzie zapewniony swobodny dostęp do Jeziora Zamkowego?
 • jak zostanie rozwiązany problem z kanalizacją sanitarną na obszarze poddanym dyskusji?
 • jaka zabudowa może być dziś zlokalizowana wg miejscowego planu na omawianym terenie?
 • czym się różni proponowana zmiana planu od obecnie obowiązującego planu?
 • jak zostanie zagospodarowany teren zieleni parkowej?
 • czy powstanie pomost z plażą?
 • czy będzie utworzone pole namiotowe?
 • lasek przy jeziorze to dobre miejsce na park linowy. Czy w planach jest może wybudowanie takiego parku w  tym miejscu?
 • kiedy będzie jeszcze jeden spacer badawczy?
 • na terenie zielonym dobrze by było zrobić plac zabaw- czy taki będzie?
 • w proponowanej zmianie droga dojazdowa do działek jest z prawej strony- a czy nie może być z lewej?
 • czy można zmniejszyć odległość linii zabudowy od granicy ścieżki nad jeziorem?

Sala amfiteatru została wybrana na miejsce spotkania nie bez przyczyny. Brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, łagodny podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, duża przestrzeń oraz bliskość do obszaru poddanego konsultacjom na pewno przyczyniły się do tego, iż tak licznie przybyli Państwo na spotkanie. Kącik dla maluszka również nie pozostał pusty.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za uczestnictwo w otwartym  spotkaniu i spacerze badawczym a Gizeli Pijar – dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury za udostepnienie sali amfiteatru.

Następne spotkanie konsultacyjne odbędzie się w sali amfiteatru w dniu 28.10.2019 r. o godz.15.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zespół konsultacyjny