Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie podziękowali Powstańcom Warszawskim za wolną Polskę.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 już drugi raz wzięli udział w akcji BohaterOn – włącz historię. Celem tej ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika, a ostatni Powstańcy odchodzą od nas na wieczną wartę. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja ta pozwoliła uczniom naszej szkoły wyrazić to w symboliczny sposób.

Uczniowie na lekcjach historii, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej poznali sylwetki Powstańców, a następnie wykonali dla Nich piękne laurki. Do akcji włączyły się również dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dziękujemy również rodzicom, którzy pomogli wykonać piękne laurki i zredagować życzenia – podziękowania skierowane do Powstańców.

Wysłaliśmy 273 kartki oraz 5 listów, aby podziękować uczestnikom Powstania Warszawskiego za wolną Polskę.

Tekst i zdjęcia Anna Kolczyńska, SP 3