W Szkole Podstawowej nr 3 dzieci z klas drugich biorą udział w akcji profilaktyczno-edukacyjnej na temat prawidłowej higieny i dbania o zdrowe zęby.

Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem”. Jego celem jest edukacja dzieci na temat prawidłowej higieny oraz dbania o zdrowe zęby.

W tym roku szkolnym do jego realizacji przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 3. Programem objęte są klasy drugie. – Każdy uczestnik programu otrzymał  bezpłatne materiały edukacyjne „Ja i moje zęby” oraz zestaw do pielęgnacji zębów – informuje koordynatorka programu Aleksandra Balicka. – Zajęcia wraz ze mną prowadzą pielęgniarka szkolna Jolanta Topij,  wychowawczynie klas drugich: Lucyna Gajowczyk-Saniewską, Aleksandra Straszkiewicz  i Magdalena Dąbrowska.  Przekazujemy im wiedzę m.in. na temat budowy zębów, wpływie odżywiania na stan uzębienia, mówimy o zabiegach wykonywanych przez stomatologa, zasadach prawidłowej higieny jamy ustnej. Pierwsze dwa zajęcia już za nami. Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały modele zębów, wykonały ćwiczenia sprawdzające zdobytą wiedzę, sumiennie wykonywały polecenie podczas nauki prawidłowego szczotkowania zębów. Jesteśmy pewni, że prozdrowotna edukacja uczniów prowadzona od najmłodszych lat jest kluczem do budowy właściwych postaw w przyszłości – dodaje Aleksandra Balicka.

Fot. Nadesłane/SP 3