Po raz kolejny przedsiębiorcy, rzemieślnicy i samorządowcy spotkali się na biznesowych rozmowach przy śniadaniu.

 

Z zaproszenia burmistrza Tomasza Zygnarowskiego i starosty wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza na  III Śniadanie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego skorzystało wiele osób. Wśród gości obecni byli europoseł Radosław Sikorski, poseł Tomasz Szymański, wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka, wójt gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski i zastępca burmistrza Wojciech Trzciński.

W sali restauracji OAZA zebrało się około siedemdziesiąt osób.  Przed rozmowami przy smacznym śniadaniu czekało na nich kilka ciekawych i przydatnych w prowadzeniu biznesu informacji.  Na początek przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie Marcin Broniewski i Stanisław Kwiatkowski mówili o kasach fiskalnych on-line, mechanizmie podzielnej płatności (Split Payment), ulgach na złe długi VAT, białej liście podatników VAT i zmianach w podatkach VAT. Była mowa o zarządzie sukcesyjnym – nowym narzędziu, które funkcjonuje od listopada 2018 roku – o tym jak działa, kiedy i jak można skorzystać z tego rozwiązania. Z tym zagadnieniem obecnych zapoznała Monika Grabowska. Kolejnym nowym tematem dla przedsiębiorców były Pracownicze Plany Kapitałowe. O tym systemie, jego wdrożeniu i prowadzeniu, o korzyściach dla pracodawcy i dla pracowników mówiła Alicja Janowska z PKO BP Oddział w Wąbrzeźnie.  Ten całkiem pokaźny koszyk użytecznej wiedzy dopełnił burmistrz T. Zygnarowski. Zdał relację z tego, co obecnie dzieje się w naszym mieście i mówił o najbliższych planowanych działaniach. Wspomniał o wąbrzeskiej radzie gospodarczej i strategii rozwoju turystycznego, o funkcjonującej już  Wąbrzeskiej Karcie Seniora i pokazał w prezentacji aktualnie realizowane inwestycje. Potem wywiązała się dyskusja, w którą przedsiębiorcy wciągnęli obecnych na spotkaniu polityków. Mówili zarówno o tych lokalnych i jak ponadlokalnych plusach i minusach prowadzenia w istniejącym czasie działalności gospodarczej, o „dobrach” nałożonych przez rząd na ich barki, o zmianach w prawie, krzywdzących małe przedsiębiorstwa. Mówiono o praworządności i niebezpieczeństwie wyprowadzenia naszego kraju z Unii Europejskiej. W dyskusji przewijały się też wątki o integracji środowiska gospodarczego, wzajemnym wspieraniu i dalszym budowaniu dobrych relacji z samorządem lokalnym.

III Śniadanie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego odbyło się 4 października. Jego organizatorami byli burmistrz Tomasz Zygnarowski oraz starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz.