Urząd Marszałkowski zaprasza uczniów klas 4 – 7 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w III edycji konkursu „Ekologiczny Edukator Szkolny”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 listopada.

Założeniem konkursu jest promocja postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska.

Pierwszym etapem konkursu jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez nauczyciela-koordynatora, w którym zostaną określone planowane działania i szacowane koszty. Spośród zgłoszeń organizator wybierze uczestników konkursu, którym na zrealizowanie projektu przyzna grant w wysokości do 650 zł.

Projekt ucznia może zostać udokumentowany w jednej z wybranych form: film, reportaż, prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura), kronika aktywności (np. organizacji pikników ekologicznych) lub forma plastyczna itp.

W puli nagród rowery dla uczniów, którzy zrealizują zwycięskie prace, a dla klasy laureata I miejsca, przewidziano dodatkowo wyjazd na „zieloną szkołę”.

Fot. Cz. Rekowski