Jakub Redmerski z Płużnicy, Maja Szymborska z Wąbrzeźna i Nikola Szumacher z Ryńska najlepszymi recytatorami wierszy Jachowicza.

 

Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym to główne cele konkursu recytatorskiego, który Wąbrzeski Dom Kultury organizuje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W tegorocznym konkursie wzięło udział niemal 60 recytatorów. Tym razem uczestnicy prezentowali wiersze Stanisława Jachowicza. Oceniało ich jury w składzie: Aleksandra Kurek, Sabina Olszewska i Anna Bogusz. Jurorki zwracały szczególnie uwagę na naturalność wypowiedzi oraz formę przekazu i kontaktu z odbiorcą. Ich zdaniem najlepiej z tym poradzili sobie

w kategorii wiekowej „0”:

Jakub Redmerski, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Płużnicy – 1. miejsce,

Antonina Żuchowska, Przedszkole Niepubliczne Alpido w Wąbrzeźnie – 2. miejsce,

Aleksandra Sroka, Szkoła Podstawowa w Jarantowicach – 3. miejsce,

Paweł Pawlicki, Przedszkole Terapeutyczne „Jedno słońce” w Wąbrzeźniewyróżnienie,

Amelia Rozwadowska, Przedszkole Niepubliczne Alpido w Wąbrzeźnie – wyróżnienie,

Kornelia Dziekańska, Szkoła Podstawowa w Jarantowicach – wyróżnienie;

w kategorii wiekowej I – III:

Maja Szymborska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wąbrzeźnie – 1. miejsce,

Zofia Kuczkowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wąbrzeźnie – 2. miejsce,

Lena Barska, Szkoła Podstawowa w Ryńsku – 3. miejsce,

Oliwia Bieda, Szkoła Podstawowa w Jarantowicach – wyróżnienie,

Bartosz Jabłoński, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wąbrzeźnie – wyróżnienie;

w kategorii wiekowej IV – VI:

Nikola Szumacher, Szkoła Podstawowa w Ryńsku – 1. miejsce,

Oliwia Lewandowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wąbrzeźnie – 2. miejsce,

Martyna Właśniewska, Szkoła Podstawowa w Płużnicy – 3. miejsce;

Klaudia Antoszek, Szkoła Podstawowa w Płużnicy – wyróżnienie,

Paulina Sroka, Szkoła Podstawowa w Jarantowicach – wyróżnienie,

Marta Piotrowska, Szkoła Podstawowa w Jarantowicach – wyróżnienie.

Fot. WDK