Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w Wąbrzeźnie odbyła się w sobotę – 19 października. Indeksy odebrało prawie dziewięćdziesięcioro dzieci.

19 października 2019 roku zapewne wpisze się w historię naszego miasta. Tego dnia bowiem ruszył Uniwersytet Dziecięcy.

Propozycja utworzenia uniwersytetu, skierowana przez władze miasta do młodych wąbrzeźnian, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Prawie dziewięćdziesięcioro dzieci na sobotniej inauguracji złożyło uroczyste ślubowanie, odebrało indeksy i wysłuchało pierwszego wykładu, który wygłosił dr Jacek Cieściński. Młodym żakom w inauguracji towarzyszyli rodzice i opiekunowie oraz specjalni goście: prorektor ds. organizacji i rozwoju – dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni – dr Jacek Cieścińsk, specjalista ds. promocji nauki UTP Ewa Adamowicz, burmistrz Tomasz Zygnarowski oraz dyrektor WDK Gizela Pijar.

Uniwersytet Dziecięcy powstał przy Wąbrzeskim Domu Kultury w ramach kół zainteresowań. Sekcja została utworzona w celu promocji nauki i edukacji oraz rozwijania dziecięcej ciekawości i wyobraźni. Partnerem merytorycznym projektu jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Fot. Nadesłane/WDK