– dotyczące  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Jeziornej w Wąbrzeźnie.

 

 

Burmistrz Wąbrzeźna wraz z Zespołem konsultacyjnym zaprasza na II otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta na  obszarze ul. Jeziornej – teren „nad Jeziorem”.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument prawa miejscowego, który określa m.in.: sposób użytkowania danej przestrzeni czy możliwość jej zabudowy. Zdanie Mieszkańców Wąbrzeźna odnośnie kreowania wizerunku ich otoczenia jest ważną częścią całego procesu urbanistycznego.

W związku z tym, zapraszamy wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców,  organizacje pozarządowe oraz inne osoby i instytucje zainteresowane tematem zmiany miejscowego planu na spotkanie, które odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej amfiteatru na Podzamczu. 

Więcej na temat konsultacji znajdziecie Państwo w zakładce – KONSULTACJE SPOŁECZNE  – TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina Miasto Wąbrzeźno pozyskała grant na realizację tzw. pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18).

 Burmistrz Wąbrzeźna

 Zespół konsultacyjny – UM Wąbrzeźno