Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno na obszarze położonym przy ul. Jeziornej.