Dzisiaj – 5 listopada 2019 roku burmistrz Tomasz Zygnarowski podpisał umowę z sopocką spółką Energa Oświetlenie na modernizację oświetlenia ulicznego oraz na dostarczanie energii elektrycznej i  konserwację infrastruktury oświetleniowej.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2027 roku.

Usługa modernizacji oświetlenia dotyczy zakupu i wymiany 918 opraw  ulicznych, będących własnością Energa Oświetlenie, na LED. Nowe oprawy zamontowane będą na terenie miasta. Koszt tego zadania wynosi 1.268.423,04 zł netto.  Spłacać go będziemy w miesięcznych ratach w okresie obowiązywania  umowy, licząc od obioru końcowego zrealizowanej modernizacji.  Usługa ma być wykonana najpóźniej do końca  czerwca 2020 roku.

Wymiana oświetlenia ulicznego na LED niesie ze sobą wiele plusów. Jego główne zalety to: skuteczność działania podczas trudnych warunków atmosferycznych, brak emisji szkodliwego promieniowania UV, szybkie osiąganie pełni jasności, długi czas użytkowania bez konieczności wymiany, możliwość doboru barwy światła,  możliwość skierowania strumienia światła w wymaganym kierunku, brak toksycznych substancji w składzie żarówek LED, czyli brak kosztów utylizacji, ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego, czyli sumy wszystkich negatywnych oddziaływań światła sztucznego na środowisko naturalne, w tym światła przeszkadzającego, mniejsze zużycie energii, co wiąże się z oszczędnościami.  Dzięki tej modernizacji spełnimy wymóg wzrostu efektywności energetycznej, określony w Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Druga część umowy obejmuje usługę oświetlenia,  czyli zapewnienie energii elektrycznej oraz bieżącej konserwacji infrastruktury oświetleniowej. Ta usługa miesięcznie kosztować nas będzie 23.255,95 zł netto i będzie waloryzowana w okresie obowiązywania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, zmiany cen w taryfie dystrybucji Energa Operator SA oraz zmiany cen energii na Towarowej Giełdzie Energii.

Umowa z Energą Oświetlenie sp. z o.o. została podpisana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno – kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno przy  wykorzystaniu majątku Wykonawcy, z uwzględnieniem jego modernizacji z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy dalej zwany Audyt”.