28 października 2019 r. odbyło się drugie i zarazem ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania terenu przy ul. Jeziornej.

Na ostatnie konsultacje organizowane w terenie w sprawie planowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego przy ul. Jeziornej przyszła grupa mieszkańców. Spotkanie prowadzili moderator oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego Urzędu Miasta.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i przybyły na spotkanie – mówi Grzegorz Dedeński – jeden z członków Zespołu Konsultacyjnego i zastępca kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego. – Pogoda nas nie rozpieszczała, niemniej jednak w kameralnym towarzystwie przeprowadzone zostało spotkanie odnośnie planowanej zmiany Miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Jeziornej. Podobnie jak przy pierwszym spotkaniu, naszym gościom zaoferowaliśmy bufet kawowy. Gorące napoje oraz słodycze, przy brzydkiej pogodzie,  pozytywnie wpływały na nastroje zgromadzonych. Była konstruktywna dyskusja. Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi pomysłami i obawami.

W temat spotkania wprowadziła moderator Joanna Chorwacka. Natomiast urbanistka Aleksandra Lewna przedstawiła koncepcję zmiany obowiązującego planu zagospodarowania. Uwzględniła przy tym wszystkie wnioski, uwagi i sugestie, które zostały zgłoszone podczas konsultacji, które odbyły się 26.09.2019 r.,  oraz tych prowadzonych na platformie wabrzezno.konsultacjejst.pl.

Mieszkańców interesowało – mówi Grzegorz Dedeński – co się zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji planu omawianej na spacerze, czy uwzględniono jakieś połączenie terenu przyległego ze zmienianym, aby był swobodny dostęp do jeziora, czy po zmianie planu będzie można na  ul. Jeziornej prowadzić działalność handlową, czy podtrzymana będzie linia ochronna jeziora w planowanej zmianie, czy istnieje możliwość powiększenia istniejącego parkingu przy ul. Jeziornej, czy teren sąsiedni będzie w przyszłości skanalizowany czy wystąpi konieczność budowania szamb, czy można „przesunąć” linie KDX (wskazane na mapie), kiedy będzie podejmowana uchwała o zmianie planu. Wszystkie te zagadnienia omówiliśmy szczegółowo. Mam nadzieję – dodaje – że rozwialiśmy wszelkie  wątpliwości i udzieliliśmy wyczerpujących wyjaśnień.

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Jeziornej”. Na realizację tzw. pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), pozyskaliśmy grant  w wysokości 23.452,32 zł z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Toruniu.