XIV Sesja Rady Miasta odbędzie się 26 listopada 2019 r. Przewodnicząca rozpocznie obrady o godz. 13.30. Dzisiaj natomiast wspólne posiedzenie stałych komisji.

Radni jutro podejmą decyzję w sprawie wielkości stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz opłaty targowej, które mają obowiązywać w Wąbrzeźnie od 1 stycznia 2020 roku. W programie są jeszcze sprawy dotyczące wprowadzenia zmian w finansach miasta, planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,  programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, planu modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  Na jutrzejszej sesji radni podejmą też uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie.

Wszystkie tematy, które będą przedmiotem wtorkowych obrad, zostaną przeanalizowane na dzisiejszym (25.11) wspólnym posiedzeniu wszystkich stałych komisji Rady Miasta. Rozpocznie się ono o godz. 13.30.

Radni obradować będą w sali nr 19 wąbrzeskiego Ratusza (ul. Wolności 18). Posiedzenia są jawne i każdy może w nich wziąć udział.

Bezpośrednie transmisje z sesji przekazywane są przez nasz kanał MiastoWabrzezno-YouTube (dostęp również przez banerek TRANSMISJE Z SESJI, umieszczony na www.wabrzezno.com). Nagrania obrad oraz raporty głosowań udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wąbrzeźno i na stronie www.wabrzezno.com (TUTAJ).

Zapraszamy:

25 listopada – wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady – godz. 13.30,

26 listopada – XIV Sesja Rady Miasta – godz. 13.30.