W piątek – 8 listopada wszyscy uczniowie „dwójki” wraz z nauczycielami zgromadzili się na szkolnym dziedzińcu, by przy wtórze orkiestry dętej zaśpiewać hymn Polski.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w pierwszej kolejności uczcili uczniowie klas młodszych. Na akademię dla klas I – III przyszli dziadkowie i rodzice. – Wszyscy wspólnie obejrzeli montaż słowno -muzyczny przygotowany przez uczniów klasy 2 d dla uczczenia tego tak ważnego dla Polski święta – informują  Maria Piszczatowska i Anna Piórkowska. –  Uczniowie doskonale przekazali ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli wciąż podejmował próby walki za Ojczyznę.  Kolejny apel, tym razem dla klas IV – VIII rozpoczął się koncertem Orkiestry Dętej WDK. Po wiązance pieśni patriotycznych uczniowie wysłuchali programu artystycznego, przygotowanego pod kierunkiem Anny Piórkowskiej i Ireneusza Topolewskiego. – Pokazane w przedstawieniu obrazy: utraty niepodległości,  czasów zaborów  i walk o zachowanie narodowej tożsamości oraz prób odzyskania wolnego kraju poprzez powstania narodowe, wreszcie I wojny światowej i spełnienia marzeń Polaków o wolnej ojczyźnie, przeplatały się z pełnymi nadziei i ognia słowami żołnierskich piosenek. Publiczność spontanicznym śpiewem okazywała zaangażowanie i patriotyczną postawę – dodają nauczycielki.

O godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły w ramach akcji MEN #Szkoła DoHymnu, zgromadzeni na boisku dwójki, przy wtórze Orkiestry Dętej WDK, zaśpiewali 4 zwrotki hymnu Polski.

Fot. SP 2