W Szkole Podstawowej nr 2 na lekcjach wychowawczych i historii przybliżono uczniom warunki życia Polaków, kiedy nasz kraj był pod zaborami.

Uczniowie najpierw poznali sylwetki bohaterów ówczesnych lat – ludzi, którzy mimo działań germanizacyjnych dbali o zachowanie ducha polskiego w kolejnych pokoleniach, podejmowali działania niepodległościowe, ryzykując  i poświęcając własne życie w imię wolności Ojczyzny – informuje Anna Piórkowska z SP 2. –  Kolejnymi materiałami był film edukacyjny o działaniach germanizacyjnych w szkołach oraz prezentacja o lokalnym patriocie – Witoldzie Maciejewskim, który walczył w powstaniu wielkopolskim, a w czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej i działał w konspiracji, w szeregach AK. Materiał posłużył jako baza do dyskusji nt. postaw patriotycznych dawniej a dziś. Ostatnim etapem zajęć była praca w grupach – uczniowie układali krzyżówki z hasłem PATRIOTYZM, sięgając do pojęć związanych z historią lub współczesnością naszego kraju.

Reakcja uczniów – podsumowuje A. Piórkowska – była cenna. Z zainteresowaniem oglądali materiały filmowe, chętnie zabierali głos w dyskusji, zadawali dodatkowe pytania, z zaangażowaniem pracowali w zespołach. Ocenili lekcję jako bardzo ciekawą.

W ramach zajęć, które były realizowane pn. #SzkołaPamięta, wychowawczynie Anna Piórkowska i Elżbieta Cieślak – Wartecka zabrały uczniów na spacer szklakiem miejsc pamięci. Przy każdym z nich opowiadały o wydarzeniach i osobach, którym pomniki zostały poświęcone.

Fot. Nadesłane/SP 2