W Wąbrzeźnie gościmy Abdelhafida Catruata – przedstawiciela naszego partnerskiego miasta Syke, oraz Abdessamada Abakkouy z Al Hoceimy w Maroko. Przyjechali do nas, aby stworzyć w partnerstwie z Wąbrzeźnem projekt dla młodzieży.

Ten trójstronny pakt dotyczy wymiany młodzieży, wspólnych ich spotkań, poznawania kultury i obyczajów państw, by mogli osiągnąć wzajemne zrozumienie i przezwyciężyć uprzedzenia. Ta nowa inicjatywa ma też uświadomić polskiej i niemieckiej młodzieży, jaka jest ich odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

Prace nad tworzeniem projektu rozpoczęły się wczoraj w wąbrzeskim ratuszu i mają formę warsztatów. Biorą w nich udział nasi goście: Abdelhafid Catruat – odpowiedzialny w Syke za sprawy młodzieży, i Abdessamad Abakkouy – przedstawiciel organizacji działającej na rzecz współpracy młodzieży Północnego Maroka i Europy, oraz Elżbieta Piątek i Agnieszka Dzielska – nauczycielki z Zespołu Szkół Zawodowych, Tomasz Puczkarski – tłumacz i nauczyciel, zastępca burmistrza Wojciech Trzciński oraz Emiliana Jankowska – odpowiedzialna w naszym mieście m.in. za współpracę zagraniczną.

Produktem warsztatów ma być wniosek, który zostanie wysłany do Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jest to międzynarodowa organizacja, która wspiera kontakty młodzieży z różnych krajów. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty i organizacja wesprze te działania finansowo, pierwsze spotkanie młodzieży odbędzie się w Syke już w styczniu przyszłego roku. Z Wąbrzeźna weźmie w nich udział dziesięcioosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Koleje spotkanie planowane jest w drugiej połowie 2020 r. w Al Hoceima w Moroko, a następne w Wąbrzeźnie.  Szczegółowy program tych spotkań tworzony jest na warsztatach, które zakończą się jutro – 16 listopada.

Na zdjęciu od lewej: Abdelhafid Catruat z Syke, Emiliana Jankowska – Urząd Miasta Wąbrzeźno, Abdessamad Abakkouy z Al Hoceima, burmistrz Tomasz Zygnarowski, nauczycielkli z ZSZ Agnieszka Dzielska i Elżbieta Piątek, tłumacz – Tomasz Puczkarski, zastępca burmistrza Wojciech Trzciński