Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 r.

z budynków jednorodzinnych i wielolokalowych do 7 lokali oraz budynków powyżej 7 lokali.