W Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej przy ulicy 1 Maja 46, można korzystać z bezpłatnych porad psychologa.

Zapisy i wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie WCPTiIS lub pod nr telefonu: 56 687 15 35.