Burmistrz Tomasz Zygnarowski i przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Basikowska wzięli udział w Sesji Sejmików Województw Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego. Uroczystość odbyła się 10 stycznia w Toruniu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

10 stycznia 2020 roku rozpoczęły się obchody 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do wolnej Polski.  Hołd bohaterom tamtych czasów będziemy oddawać w całym regionie. Piątkowe uroczystości zainaugurowali harcerze, którzy w całym regionie składali kwiaty w miejscach pamięci nawiązujących do powrotu naszego regionu do Polski.

Uroczystości w Toruniu  trwały cały dzień. Odbyła się msza w bazylice świętych Janów,  odsłonięto tablicę pamiątkową na historycznej siedzibie wojewodów pomorskich (obecnie Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), a jedną z ważniejszych była wspólna Sesja Sejmików Województw Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego, której towarzyszyła wystawa okolicznościowa.  W wydarzeniu tym nie zabrakło przedstawicieli naszego miasta – burmistrza Tomasza Zygnarowskiego i przewodniczącej Rady Aleksandry Basikowskiej.  Wspólne posiedzenie otworzył marszałek Piotr Całbecki. Podkreślił w nim wielki wkład, jaki w odzyskanie niepodległości wnieśli Ignacy Jan Paderewski, prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Józef Haller, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński. – Czternaście długich miesięcy musieli czekać Polacy na Pomorzu i Kujawach Zachodnich, by odrodzona w listopadzie 1918 roku Rzeczpospolita przyszła także do nich. Obchodzimy setną rocznicę tamtych wydarzeń. Pamięć o narodowej historii buduje wspólnotę. Ważne, byśmy w takich chwilach byli razem – mówił też marszałek Piotr Całbecki. Szczególny charakter sesji podkreślał udział zaproszonych gości i pocztów sztandarowych. Uczestnicy sesji złożyli ślubowanie na wierność Rzeczypospolitej na historyczny sztandar, który z Błękitną Armią generała Hallera przebył cały szlak bojowy i był używany podczas zaślubin Polski z morzem. Rotę przysięgi odczytał stuletni pan Maksymilian Kasprzak, jeden z ostatnich żyjących uczestników wojny obronnej 1939 roku, który służył w  8. Pułku Strzelców Konnych walczącym w składzie Pomorskiej Brygady Kawalerii Armii Pomorze.

Fot. Andrzej Goinski, UMWKP