UWAGA – dzisiaj (10 stycznia) ostatni dzień na złożenie wniosku o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego.


Przypominamy. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznawane są osobom, które osiągają sukcesy w dyscyplinach sportowych, mających dla naszego samorządu szczególne znaczenie. Są to: piłka nożna, piłka ręczna, karate, pływanie, rugby, lekkoatletyka, brydż sportowy, taniec, kulturystyka, fitness, podnoszenie ciężarów i szachy.


Wysokość stypendium sportowego wynosi od 200 zł do 500 zł miesięcznie. Wysokość nagrody wynosi od 100 zł do 1.500 zł (nagroda wypłacana jest jednorazowo).

Zachęcamy do przeczytania regulaminu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień, bo zaszło kilka zmian, w tym dwie najistotniejsze:
1) wniosek składa się na cały rok (dotychczas nabór prowadzony był dwa razy w roku), co skutkuje tym, że stypendium przyznawane jest od razu na cały rok kalendarzowy,
2) zarówno w naborze wniosków o przyznanie stypendium, jak i wniosków o przyznanie nagrody należy dołączyć dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wystawiony przez Polski Związek Sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, pok. nr 20) lub w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji (pokój nr 16).
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych zawarte są w załączniku nr 1 do Uchwały nr XI/72/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 25 września 2019 r.