9 stycznia 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie swój złoty jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły trzy pary:

Maria i Jan Nizwantowscy, Halina i Jerzy Olszewscy oraz Janina i Janusz Tylowie. Ten piękny jubileusz stał się okazją do uhonorowania ich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta medale wręczył Jubilatom burmistrz Tomasz Zygnarowski. Spotkanie, podczas którego Jubilatom towarzyszyła rodzina i znajomi, przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, upominki, życzenia oraz tradycyjny toast.

Państwo Nizwantowscy zawarli związek małżeński 2 sierpnia 1969 r. w Wąbrzeźnie, mają dwoje dzieci i sześcioro wnucząt. Państwo Olszewscy pobrali się 18 października 1969 r. w Wąbrzeźnie, wychowali dwoje dzieci i mają troje wnucząt. Państwo Tylowie zawarli związek małżeński 12 kwietnia 1969 r. w Płużnicy, wychowali dwoje dzieci, doczekali się czworga wnucząt.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy.

X

Przypominamy, że Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może otrzymać każda para z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Zgłoszenia mogą dokonać sami jubilaci lub ich rodzina (za zgodą jubilatów) w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego, najwcześniej 6 miesięcy przed datą jubileuszu.

Prosimy o zgłaszanie jubilatów zarówno tych, którzy będą obchodzić 50-lecie pożycia małżeńskiego, jak i tych, którzy obchodzili wcześniej a nie otrzymali medali.