23 grudnia 2019 Konsultacje społeczne – “Planowanie z mieszkańcami” Konsultacje społeczne- „Planowanie z mieszkańcami” zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Jeziornej w Wąbrzeźnie 6 listopada 2019 O zmianach terenu przy Jeziornej 28 października 2019 r. odbyło się drugie i zarazem ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania terenu przy ul. Jeziornej. 23 października 2019 Zaproszenie na konsultacje społeczne   – dotyczące  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Jeziornej w Wąbrzeźnie. 10 października 2019 Zaproszenie na konsultacje społeczne   – dotyczące  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Jeziornej w Wąbrzeźnie. 10 października 2019 Spotkania w punktach konsultacyjnych 1 i 4 października 2019 roku członkowie Zespołu konsultacyjnego ds. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Jeziornej pełnili dyżury. Pierwszy punkt konsultacyjny zorganizowano na ul. Jeziornej, drugi na Palcu Jana Pawła II. 8 października 2019 Planowanie z mieszkańcami 26.09.2019 r. odbyło się pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Jeziornej. 1 października 2019 Złóż uwagę, wypełnij ankietę Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno na obszarze położonym przy ul. Jeziornej. 27 września 2019 1 i 4 października spotykamy się w punktach konsultacyjnych Trwają konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na ul. Jeziornej.  Zespół ds. konsultacji zaprasza do spisania swoich uwag i wniosków w tej sprawie. 20 września 2019 Spotkanie dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Przypominamy, w najbliższy czwartek 26 września 2019 r. o godz. 16:30 w sali amfiteatru, spotykamy się w celu omawiania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Jeziornej. 11 września 2019 Konsultacje. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania na ul. Jeziornej Pierwsze spotkanie w punkcie konsultacyjnym za nami. Wąbrzeska Dziesiątka była wydarzeniem, przy okazji którego zachęcaliśmy mieszkańców naszego Miasta, a szczególnie terenów okalających Jezioro Zamkowe do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 3 września 2019 Planowanie z mieszkańcami Wąbrzeźno dołączyło do samorządów, które realizują projekt „Planowanie z mieszkańcami”. Umowę w tej sprawie burmistrz Tomasz Zygnarowski podpisał z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych 16 sierpnia 2019 roku. 29 sierpnia 2019 Konsultacje społeczne dot. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych 23 sierpnia 2019 Konsultacje społeczne w Wąbrzeźnie W okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. Urząd Miasta Wąbrzeźno realizować będzie projekt pn. „Planowanie z mieszkańcami”, w ramach którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Jeziornej w Wąbrzeźnie. 4 września 2011 Piszą i mówią o naszym projekcie Materiały promocyjne dotyczące projektu "Planowanie z mieszkańcami" opublikowane w mediach lokalnych