12 listopada 2019 Konsultacje. Projekt współpracy z NGO Burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. 6 czerwca 2019 Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i wsparcia doradców Działasz w organizacji pozarządowej i zmagasz się z jakimś problemem? Masz pytania odnośnie funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji? 27 maja 2019 Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie: 25 stycznia 2019 Konsultacje z NGO Przypominamy – do 27 stycznia włącznie organizacje pozarządowe mogą brać udział w konsultacjach projektów uchwał Rady Miasta Wąbrzeźno. 30 listopada 2018 Konsultacje z NGO Trwają konsultacje projektów uchwał prawa miejscowego z NGO. 23 listopada 2018 Konsultacje programu współpracy gminy z NGO Burmistrz Tomasz Zygnarowski zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu  „Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019”. 19 września 2018 7 dni na uwagi 19 września br. wpłynęła oferta Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Przyjazne wody” na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja zawodów sportowych dla dzieci". 28 sierpnia 2018 Wojewódzki program współpracy z NGO Urząd Marszałkowski zaprasza NGO do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”. 30 listopada 2017 Program współpracy z NGO na 2018 rok Pogram Współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został przyjęty.  24 listopada 2017 Konsultacje z NGO Burmistrz Leszek Kawski zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał prawa miejscowego: 15 listopada 2017 X Forum Organizacji Pozarządowych Serdecznie zapraszamy na X Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 22 listopada br. o godz. 14.00 w sali nr 19 Urzędu Miasta Wąbrzeźno. 11 września 2017 Konsultacje z NGO Burmistrz Leszek Kawski zaprasza przedstawicieli i członków organizacji pozarządowych do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. 21 czerwca 2017 Konsultacje z NGO Burmistrz Wąbrzeźna zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał: 27 marca 2017 Konsultacje z NGO Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 17 lutego 2017 Konsultacje z NGO Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
starsze posty