24 listopada 2016 Konsultacje z NGO Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał dotyczących prawa miejscowego: 31 października 2016 IX Forum Organizacji Pozarządowych 3 listopada 2016 roku w Ratuszu odbędzie się IX Forum Organizacji Pozarządowych. Otwarcie Forum o godz. 16.00. 13 października 2016 Konsultacje z NGO Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno. 7 września 2016 Konsultacje z NGO Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2016-2021. 18 maja 2016 Konsultacje z NGO Burmistrz Leszek Kawski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Wąbrzeźna oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Fot. Cz. Rekowski. Podzamcze z lotu ptaka 9 lutego 2016 Wystawmy diagnozę naszemu miastu Nowa perspektywa programowo – finansowa UE, obejmująca lata 2014 – 2020, podobnie jak poprzednia, przewiduje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa działania rewitalizacyjne. Burmistrz chce ubiegać się o środki na te zadania. 29 stycznia 2016 Decyduj o swoim mieście Dzisiaj ostatni dzień konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno. 27 stycznia 2016 Burmistrz zaprasza do konsultacji Przez ostatnie miesiące trwały prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno. Projekt jest już gotowy. Przed ostatecznym jego zatwierdzeniem przez Radę Miasta, burmistrz Leszek Kawski zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna do wyrażania opinii na temat zapisów zawartych w Strategii oraz podawania swoich uwag. 19 listopada 2015 Kosultacje z NGO Burmistrz Leszek Kawski zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał w sprawach podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. 22 października 2015 Konsultacje z NGO Burmistrz Leszek Kawski zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał. 21 października 2015 Projekty uchwał do konsultacji Burmistrz Leszek Kawski zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna do konsultacji społecznych. 16 października 2015 Programy współpracy z ngo-sami do konsultacji Urząd Marszałkowski zaprasza NGO do konsultacji projektów Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. 8 października 2015 Jakie powinno być Wąbrzeźno? Chcesz wypowiedzieć się na temat rozwoju naszego miasta, wskazać jego kierunek? Masz jakiś fajny pomysł na inwestycje, wydarzenie? Przyjdź 8 października do Urzędu Miasta na spotkanie. 22 września 2015 Konsultacje z NGO Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Wąbrzeźno: 10 września 2015 Konsultacje społeczne Starosta Wąbrzeski zaprasza do konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego.
nowsze posty
starsze posty