12 lipca 2019 7 dni na uwagi 10 lipca br. do Urzędu Miasta Wąbrzeźno wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Inicjatywa" Wąbrzeźno na realizację zadania publicznego pt. „Noc motyli”. Stowarzyszenie chce wykonać to zadanie w trybie „małego grantu”. 19 września 2018 7 dni na uwagi 19 września br. wpłynęła oferta Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Przyjazne wody” na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja zawodów sportowych dla dzieci". 30 czerwca 2017 7 dni na uwagi 27 czerwca 2017 r. wpłynęła oferta Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Pielgrzymko - wycieczka do św. Lipki”. 16 marca 2015 Oferta Stowarzyszenia „Serce dla Serca” 11 marca 2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Serce dla Serca” na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, pod nazwą „Półkolonie profilaktyczne”. 3 marca 2015 Oferta Klubu Pływackiego “Przyjazne wody” 2 marca 2015 r. wpłynęła oferta Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Przyjazne wody” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pod nazwą „Polsko-niemiecki miting pływacki”. 15 września 2014 Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Vambresia-Worwo” 10 września 2014 r. wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Vambresia-Worwo” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 30 kwietnia 2014 Oferta fundacji Fabryka Aktywności Młodych 23 kwietnia 2014 roku wpłynęła oferta fundacji Fabryka Aktywności Młodych na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. 11 kwietnia 2014 Oferta Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego 11 kwietnia 2014 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 9 kwietnia 2014 Oferta Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 8 kwietnia 2014 roku wpłynęła oferta Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko Miejskie w Wąbrzeźnie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 4 kwietnia 2014 Oferta Stowarzyszenia “Wąbrzeska Kultura” 2 kwietnia 2014 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Wąbrzeska Kultura" na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 17 marca 2014 Oferta Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 17 marca 2014 roku wpłynęła oferta Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Wąbrzeźno na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 6 września 2013 Oferta UKS Vambresia–WORWO 30 sierpnia 2013 roku wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Vambresia – Worwo na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 5 lipca 2013 Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Społeczno – Artystycznej W dniu 4 lipca 2013 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Społeczno - Artystycznej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 30 kwietnia 2013 Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego W dniu 29 kwietnia 2013 roku wpłynęła oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Miejskie w Wąbrzeźnie na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. 30 kwietnia 2013 Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego W dniu 29 kwietnia 2013 roku wpłynęła oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Miejskie w Wąbrzeźnie na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
starsze posty