Budowa ul. Bukowej

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

Gmina Miasto Wąbrzeźno realizuje inwestycję:

“Budowa drogi łączącej ul. Bukową
z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie”

Całkowita wartość projektu 1 721 930,54 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 841 231,66 zł
Środki własne: 880 698,88 zł

Projekt pn.: “Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013