Europa dla obywateli

Projekt „Integracja pokoleń podstawą rozwoju współpracy partnerskiej”, realizowany w dniach 6 -10 września 2015 r., 

został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Print

 

Projekt „Integracja pokoleń podstawą rozwoju współpracy partnerskiej” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”
Dotyczy u 2.1 – Działanie Partnerstwo miast
 Udział: projekt umożliwił spotkanie 75 obywateli, z których 50 pochodziło z miasta Wąbrzeźno (Polska),
25 z miasta Syke (Niemcy).

 

Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Wąbrzeźnie (Polska) w dniach od 06.09.2015 do 10.09.2015

 

Krótki opis:

 

Dzień 06/09/2015 – poświęcono na integrację seniorów z obu miast partnerskich. Poza organizacją wieczoru integracyjnego przeprowadzono dyskusję na temat zaangażowania osób starszych do działań społecznych oraz zorganizowano debatę na temat roli integracji międzypokoleniowej w dobie przemian społeczno-gospodarczych. Udział w powyższych działaniach wzięło ok. 60 osób.

 

Dzień 07/09/2015 – poświęcono na spotkanie seniorów z partnerskiego miasta Syke z przedstawicielami seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dyskutowano na temat roli osób starszych w życiu społecznym miast. Przeprowadzono warsztaty dotyczące sposobów pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz możliwości ich aktywizacji. Ponadto przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wygłosili prelekcję na temat zasad działania ośrodka w kontekście osób starszych i niepełnosprawnych. Na zakończenie dnia zorganizowano zwiedzanie miasta oraz spotkanie z harcerzami – świeczkowisko, na którym dyskutowano o idei wolontariatu. Nie zabrakło również zabaw integrujących młode pokolenie z osobami starszymi. Udział w powyższych działaniach wzięło ok. 75 osób.

 

Dzień 08/09/2015 – poświęcono na wyjazd seniorów z obu miast partnerskich do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Tam w bogatym programie przygotowanym przez pracowników Urzędu znalazła się prelekcja dotycząca funkcjonowania Rady ds. Polityki Senioralnej, wykład na temat możliwości uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na działania z zakresu wsparcia dla osób 50 plus. Pobyt w Toruniu zakończyło zwiedzanie miasta. Udział w powyższych działaniach wzięło ok. 60 osób.

 

Dzień 09/09/2015 – poświęcono na prezentację oferty kulturalnej miasta Wąbrzeźno ze szczególnym uwzględnieniem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie oraz Wąbrzeskiego Domu Kultury. Dyskutowano o przystosowaniu oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców – seniorów, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.. Ponadto odbyły się warsztaty pt. „Programy Unii Europejskiej wspierające aktywizację osób starszych, metody zwiększania udziału seniorów w życiu społecznym”. Odbyła się także wystawa malarska regionalnych artystów. Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat pracy wolontariackiej młodzieży i seniorów. Na koniec omówiono plany na przyszłość. Zwieńczeniem projektu było podpisano porozumienie „Seniorzy na rzecz partnerstwa”. Udział w powyższych działaniach wzięło ok. 75 osób.

 

Dzień 10/09/2015 – poświęcono na pożegnanie gości oraz powrót do domu.

 

Dotyczy u 2.2 – Działanie Sieci miast2.3 Działanie Projekty społeczeństwa obywatelskiego

oraz Komponentu 1: Pamięć europejska

W ramach tego projektu zrealizowano 3 wydarzenia: 

Wydarzenie 1

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 75 obywateli, z których 50 pochodziło z miasta Wąbrzeźno (Polska),
25 z miasta Syke (Niemcy).

 

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Wąbrzeźnie (Polska) w dniach od 07/09/2015 do 07/09/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na integrację seniorów z Syke z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Wąbrzeźnie – reprezentujących osoby starsze w Wąbrzeźnie. Poza integracją odbyły się watsztaty na temat aktywizacji seniorów, przeciwdzialania ich wykluczeniu społecznemu. Ponadto udział w wydarzeniu wziął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prezentując swoje działania w kontekście osób starszych oraz niepełnosprawnych.

 

Wydarzenie 2

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 60 obywateli, z których 35 pochodziło z miasta Wąbrzeźno (Polska),
25 z miasta Syke (Niemcy) itd.

 

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Toruniu (Polska) w dniach od 08/09/2015 do 08/09/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na zapoznanie się seniorów z obu miast patnerskich prowadzoną w naszym województwie polityką senioralną tj. z zasadami funkcjonowania Rady ds. Polityki senioralnej, możliwościach uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na działania z zakresu wspracia osób starszych.

 

Wydarzenie 3

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 75 obywateli, z których 50 pochodziło z miasta Wąbrzeźno (Polska),
25 z miasta Syke (Niemcy).

 

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Wąbrzeźnie (Polska) w dniach od 09/09/2015 do 09/09/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na podsumowanie całego projektu, którego zwieńczeniem było podpisanie porozumienia „Seniorzy na rzecz partnerstwa”, pomiędzy seniorami z obu miast partnerskich, które poszerzyło dotychczasową współpracę o nowe obszary oraz wpłynęło na większe zaangażowanie osób starszych w życie społeczne.