Cel projektu

Wiele osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy chciałoby założyć własną działalność, która byłaby nie tylko zrealizowaniem postawionych sobie celów ale czasem i połączeniem pracy zarobkowej z doskonaleniem własnych talentów. Często pojawiają się bariery utrudniające rozpoczęcie własnej działalności w kwestii nie tylko braku wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia działalności, ale również pod względem zasobu środków finansowych niezbędnych do rozkręcenia własnego biznesu. Projekt zakłada minimalizację tychże barier, poprzez wykorzystanie środków UE.

Głównym założeniem projektu jest pomoc, w rozkręceniu własnego biznesu, osobom nie posiadającym doświadczenia ani wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zaplanowany blok szkoleniowy ma na celu zwiększenie umiejętności przyszłych przedsiębiorców w załatwianiu spraw administracyjnych, rozliczeniowych związanych z prowadzeniem własnej działalności. Wsparcie finansowe z kolei, daje szanse osobom nie posiadającym kapitału, na rozpoczęcie pracy na własny rachunek. Wsparcie pomostowe w formie comiesięcznej pomocy kapitałowej w etapie rozkręcania nowopowstałego przedsiębiorstwa pokryje część kosztów prowadzenia działalności, co ułatwi start przedsiębiorstwa na rynku.

W rezultacie realizacji niniejszego projektu 30 osób mających pomysł na biznes otrzyma pomoc w rozpoczęciu własnej działalności, która stanowić będzie nowe miejsce pracy oraz źródło utrzymania. Przedsięwzięcie jest także szansą, dla osób będących w niekorzystnej sytuacji, bezrobotnych, niepełnosprawnych, zamieszkujących niewielkie miejscowości, na rozpoczęcie samodzielnej aktywności zawodowej.

Realizacja projektu „Masz pomysł- załóż firmę” na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, a konkretnie na obszarze Gminy Miejskiej Wąbrzeźno jest niewątpliwie pozytywnym impulsem pobudzającym rozwój przedsiębiorczości, przyczyniającym się do rozkwitu życia gospodarczego, a w konsekwencji rozwoju miasta.