Korzyści z udziału w projekcie

Projekt zakłada blok szkoleniowy, doradztwo podstawowe i specjalistyczne, a przede wszystkim wsparcie finansowe nie tylko na sfinansowanie wydatków umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również wparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Wsparcie szkoleniowe zakłada 30 godzin szkolenia ogólnego przeprowadzonego przez doświadczonych szkoleniowców posiadających praktyczne doświadczenie w określonych modułach. Na blok szkoleń ogólnych składają się zagadnienia dotyczące podstaw przedsiębiorczości, rachunkowości, sporządzenia Biznes Planu, prawa cywilnego, rozliczeń z ZUS oraz podstaw prawa podatkowego i rozliczeń z US. Uczestnictwo w szkoleniu ma na celu zapewnienie przyszłym przedsiębiorcom pozyskanie wiedzy i umiejętności oraz ułatwienie prowadzenia własnej działalności. Projekt zapewnia również doradztwo podstawowe, czyli pracę indywidualnego doradcy z Uczestnikiem Projektu, nad sporządzeniem Biznes Planu, stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego. Doradztwo podstawowe przysługuje Uczestnikowi, który skorzystał z minimum 80% godzin szkoleń.

W wyniku realizacji niniejszego projektu Uczestnicy mogą uzyskać pomoc w postaci jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia kapitałowego do wysokości 40 tys. zł na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe z kolei, to bezzwrotne wsparcie kapitałowe przyznawane Uczestnikowi Projektu w ratach miesięcznych, w kwocie średnio 700 zł, przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Do katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach tego typu wsparcia zalicza się koszty ZUS/KRUS, koszty administracyjne oraz koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ostatnią formą wsparcia w ramach Projektu jest doradztwo specjalistyczne zapewniające Uczestnikom indywidualne konsultacje mające na celu pomoc w rozliczeniu zarówno wsparcia finansowego, jak i wsparcia pomostowego.

Wsparcie jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo przetrwa, co najmniej rok na rynku.