Plan gospodarki niskoemisyjnej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno

Całkowita wartość projektu: 53 685,00 zł
Wartość dofinansowania: 45 632,25 zł