Informacja publiczna – zasady

Wyświetleń: 1 705

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniana jest na wniosek.

Wniosek można złożyć do Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno. Sprawę załatwia sekretarz miasta Dorota Stempska – tel. 56 688 45 32, adres e-mail: sekretarz@wabrzezno.com

 

Jak złożyć wniosek o informację publiczną

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, może być złożony w formie:

1) ustnej lub telefonicznej;

2) pisemnej – można skorzystać z druku wniosku TUTAJ

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

1) podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,

2) danych teleadresowych wnioskodawcy,

3) przedmiotu wniosku,

4) sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Podanie danych jest dobrowolne.

Terminy odpowiedzi

1.Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2.W uzasadnionych przypadkach – nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Opłaty

Opłata pobierana jest wyłącznie, w sytuacji gdy występują koszty przetworzenia informacji – na prośbę wnioskodawcy – np. wykonanie kserokopii.

W takiej sytuacji:

1) w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Urząd wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;

2) wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:

a) uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,

b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie.