Pytania i odpowiedzi

Wyświetleń: 6 190

Pytanie mieszkańca Wąbrzeźna do Burmistrza Wąbrzeźna z 7 listopada 2014 roku

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do  informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie mi informacji na temat dotyczący modernizacji dróg wojewódzkich. Konkretnie – chcę wiedzieć, kto doprowadził do przejęcia dróg i ich remontów. W różnych materiałach podaje się, że to poprzedni burmistrz, a przez ostatnie lata słyszałem, że Pan. Proszę o odpowiedź w tej sprawie – zgodnie z obowiązującym prawem.

Proszę o niepodawanie mojego nazwiska do wiadomości publicznej.

 

Odp. Burmistrza

“Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 10.11.2014 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej remontu i przejęcia dróg wojewódzkich uprzejmie informuję, że rozmowy z Marszałkiem Województwa w sprawie finansowania remontu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wąbrzeźno prowadzone były przez burmistrza miasta B. Koszutę w latach 2007- 2009. Ich efektem było porozumienie. Dotyczyło ono remontu wyłącznie nawierzchni jezdni bez modernizacji chodników, wjazdów, bez budowy ścieżek rowerowych, oraz przejęcia zarządu dróg. Zarząd ten był ograniczony wyłącznie do obowiązku utrzymywania ich w czystości. B. Koszuta, nie mogąc osiągnąć konsensusu w tej sprawie, wypowiedział podpisane już porozumienie w tej sprawie, a 15 listopada 2010 r. nastąpiło protokolarne przekazanie dróg wojewódzkich do Zarządu Województwa. W tym momencie sprawy stanęły w miejscu.

Po wygranych wyborach i objęciu władzy przeze mnie temat powrócił.  W dniu 26 września 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął stanowisko w sprawie zapewnienia środków Gminie Miasto Wąbrzeźno na wyremontowanie i zmodernizowanie pasów drogowych o łącznej długości 4254mb, zapewniając kwotę 7.700.000,00 zł. W dniu27września 2011 r. podpisałem z Marszałkiem Województwa porozumienie zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem. Finansowanie robót miało nastąpić w latach 2012 – 2013.

W dniu15 listopada 2011 r.  zawarta została umowa z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 31 stycznia 2012 r. W dniu 6 lipca 2012 r. podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na udzielenie dotacji na wykonanie robót drogowych na łączną wartość 7.083.715,29 zł. Na wartość dotacji składały się: – koszty dokumentacji projektowej, – koszty dotyczące wykonania map do projektowania, – koszty związane z nadzorami inwestorskimi, – koszty robót budowlanych.

Roboty należało wykonać w latach2012 – 2013. W dniu 31 maja 2012 r. zawarta została umowa na wykonanie robót z firmą Skanska z terminem zakończenia inwestycji do dnia 30 października 2013 r. Wszystkie roboty wykonane zostały w terminie i rozliczone w ustalonym czasie z Urzędem Marszałkowskim.

Załączniki:

TUTAJ – Pytania publiczne 2

 

 

1

2

3

4

5