NGO

Wyświetleń: 7 751

Organizacje pozarządowe stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Skupiają ludzi o dużej wiedzy i doświadczeniu. Współdziałanie organizacji z samorządem odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W oparciu o powyższe zasady wypracowane zostały:

  • Karta współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  • Program współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (link).

Dokumenty te mają na celu wzajemne informowanie się, aktywizację społeczności lokalnej oraz wprowadzenie bardziej nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców. Określają zasady zlecania realizacji zadań publicznych.

Posiadanie Karty i Programu pozwala zarówno Urzędowi, mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania realizują lub mogą realizować. Efektem posiadania takiej kompletnej i uaktualnianej informacji powinny być stałe i lepsze kontakty samorządu lokalnego z organizacjami, pełniejsze wykorzystanie przez miasto zasobów organizacji oraz wypracowanie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi ważnych spraw społecznych.