W ubiegłym tygodniu w naszych podstawówkach prowadziliśmy kampanię proekologiczną. W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie szkół.

Zajęcia ekologiczne prowadzone były 27 października w Szkole Podstawowej nr 2 i 28 października w Szkole Podstawowej nr 3. Ich głównym tematem była prawidłowa segregacja odpadów komunalnych. Z dziećmi pracowali doświadczeni eko-edukatorzy z firmy ETADO Recykling z Warszawy, której nasz Urząd powierzył wykonanie tego zadania.

– W piątek, 28 października nasza sala gimnastyczna – relacjonuje Rafał Warecki, wicedyrektor SP 3 – zamienił się w wielką ścieżkę ekologiczną. Tego dnia gościliśmy w naszych progach firmę ETADO Recykling z Warszawy, która w ramach warsztatów proekologicznych uczyła uczniów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Cała sala podzielona była na pięć stanowisk, na których uczniowie musieli wykonywać zadania poświęcone ochronie środowiska. I tak, na pierwszym odbywały się warsztaty z interaktywną grą – „Edukacja- Segregacja”. Na drugim rozwiązywano łamigłówki i krzyżówki, a trzecie poświęcono nauce segregacji odpadów z wykorzystaniem zestawu pojemników. Po potyczkach z krzyżówkami i segregacji odpadów – chwila wytchnienia na stanowisku plastycznym, na którym należało wykonać EKO-plakat. Po tych wszystkich wrażeniach uczniowie na ostatnim stanowisku wysłuchali prelekcji o ekologii. Mieli tam możliwość obejrzenia próbek półproduktów i produktów recyklingu. W całej akcji wzięły udział wszystkie klasy z naszej szkoły. W myśl zasady, że przez zabawę do nauki, najmłodsi mieszkańcy Wąbrzeźna mieli okazję nabrać ekologicznych nawyków, które na pewno będą procentować w późniejszym życiu podczas podejmowania działań proekologicznych – podsumował R. Wartecki.

 

Fot. UM