Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na przebudowę drogi Wąbrzeźno – Stolno. Pierwsze prace mają rozpocząć się w maju br.

Wczoraj burmistrz Leszek Kawski wraz z innymi przedstawicielami powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego był świadkiem uroczystego podpisania umowy pomiędzy przedstawicielami samorządu województwa i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy a firmą Trakcja PRKiI na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych, w tym również i naszego, na całym zmodernizowanym odcinku powstaną bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowywany odcinek drogi ma 29 km.

Trasa między Wąbrzeźnem a Stolnem ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu – Chełmna, Świecia, Wąbrzeźna i Brodnicy – z autostradą A1 (z węzłem w Lisewie). Jej przebudowa będzie kosztować 85 milionów złotych. Jak stwierdzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jest to największe przedsięwzięcie z zadań drogowych w naszym województwie.

- Prace, jak wczoraj podano – mówi Leszek Kawski – mają rozpocząć się w maju od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew. Roboty będą podzielone na etapy i przed ich ustaleniem wykonawca ma spotkać się z nami – przedstawicielami samorządów, które uczestniczą w tej inwestycji – by omówić ich przebieg. Inwestycja ma zakończyć się w połowie 2019 roku.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej – pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami – droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę czterowlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

W rejonie Kornatowa od przejazdu kolejowego odsunięte zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych. W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami.

– Trasa ze Stolna do Wąbrzeźna jest jedyną drogą, przy której – dzięki wsparciu samorządów lokalnych ­­– na całej długości przebudowywanego odcinka powstanie ścieżka rowerowa. To przykład bardzo dobrej współpracy i zrozumienia, że realizacja tego przedsięwzięcia to nasza wspólna sprawa – mówił wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

W budowie oddzielonych od jezdni, bezpiecznych ciągów pieszo-rowerowych partycypują gminy Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasto Wąbrzeźno. Wkład finansowy samorządów w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

Umowę na realizację inwestycji podpisali 19 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosław Kielnik i dyrektor regionu Bydgoszcz firmy Trakcja PRKiI Marek Antoniak. Podczas spotkania byli także obecni radna województwa Katarzyna Lubańska, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wąbrzeskiego Krzysztof Mazurek, starosta chełmiński Zdzisław Gamański, burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski, przewodniczący Rady Miasta Wąbrzeźno Radosław Kędzia, wójt gminy Lisewo Jakub Kochowicz, przewodniczący Rady Gminy Lisewo Witold Jaworski, wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka, przewodniczący Rady Gminy Płużnica Szymon Dudzik oraz wójt gminy Ryńsk Władysław Łukasik.