Od 14 do 26 czerwca 2017 roku prowadzone były konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie.

Celem konsultacji było poznanie stanowiska, zdania, uwag, opinii i wniosków mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno w sprawie projektu uchwały.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy Gminy Miasto Wąbrzeźno. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno. Konsultacje odbywały się poprzez ankietę dostępną na stronie internetowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz w formie papierowej do pobrania w sekretariacie Urzędu.  Wypełnioną ankietę należało dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Wąbrzeźno (pok. 20) ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno lub przesłać e-mailem na adres: polkowska@wabrzezno.com

W podanym okresie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące powyższego projektu uchwały.

Dorota Stempska

Sekretarz Miasta Wąbrzeźno