Zgodnie z komunikatem Frakcji PRKiI – do 30 czerwca br. należy przesadzić drzewa i rozebrać ogrodzenia, które znajdują się w pasie inwestycji przebudowy drogi Stolno – Wąbrzeźno.

Trakcja PRKiI – wykonawca inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, prosi właścicieli ogrodów działkowych o przesadzenie drzew i krzewów oraz rozbiórkę i przeniesienie ogrodzeń znajdujących się w pasie przewidzianej inwestycji, zgodnie z decyzją nr 6/ZRID/2014 z 25 czerwca 2014r. Prace należy wykonać we własnym zakresie do 30 czerwca 2017 r. Po tym terminie drzewostan oraz ogrodzenia będą usuwane przez firmę, wykonującą przebudowę drogi.