W bibliotece szkolnej już po raz szósty odbył się Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV-VI. Jego celem było między innymi kształcenie umiejętności pięknego czytania, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, przybliżenie literatury dziecięcej oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.


W konkursie wzięło udział po dwóch uczestników z każdej klasy IV, V i VI wyłonionych w konkursach klasowych.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie prezentowali wcześniej przygotowany tekst z wybranego przez siebie utworu, np. z baśni. W drugim etapie brali udział najlepsi, którzy zaprezentowali wylosowane fragmenty tekstów.

Podczas czytania ocenie podlegała: płynność, poprawność, tempo, wyrazistość i interpretacja czytanego tekstu.

MISTRZAMI PIĘKNEGO CZYTANIA ZOSTALI:

* Mikołaj Krasowiak z kl. 4 a

* Antoni Lepisz z kl. 4 b

* Konstancja Michaliszyn z kl. 5 a

* Aleksandra Białkowska z kl.5 b

* Marta Lisowska z kl. 6 b

* Oliwia Nadolska z kl. 6 c

HB, SP 3

Foto. SP 3