Burmistrz Leszek Kawski zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna do udziału w konsultacji. Jej tematem jest uchwała wprowadzająca zmianę do uchwały Rady Miasta w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, który został wprowadzony ustawą – Prawo oświatowe.

Wypowiedzi pisemne na temat planowanej zmiany przyjmowane będą do 14 września br. Druk ankiety konsultacyjnej można pobrać ze strony pod poniższym linkiem. Wypełnione ankiety można przesłać e-mailem na adres: oswiata@wabrzezno.com lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, pok. nr 20).

Treść uchwały poddanej konsultacji wraz z uzasadnieniem, zarządzenie burmistrza oraz formularz konsultacyjny – TUTAJ