W październiku 2017 roku przeprowadziliśmy badania na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Wąbrzeźna.

Wzięło w nich udział 135 osób (w wymaganym terminie 130). Nasi respondenci wypowiedzieli się przy pomocy ankiety jako kierowcy (72,4%), piesi (24,4%) i rowerzyści/motocykliści (3,2%). Ocenie podlegał obszar miasta z wyłączeniem jego centralnej części (Placu Jana Pawła II, odcinków ulic 1 Maja, Mickiewicza, Generała Sikorskiego, Królowej Jadwigi, Partyzanta oraz Kopernika, Żołnierza Polskiego, Pułaskiego, Poniatowskiego, Mestwina, Kościuszki, Górnej, Kościelnej, Toruńskiej), czyli poza obszarem zweryfikowanym wcześniej przez ekspertów od ruchu drogowego. W ankiecie poprosiliśmy o ocenę stanu bezpieczeństwa oraz wskazanie miejsc, które – zdaniem Mieszkańców – są źle oznakowane czy niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego.

Ogólnie – jak pokazują wyniki ankiety – stan bezpieczeństwa na wąbrzeskich drogach oceniany jest pozytywnie (71,1%). Ponad połowa respondentów czuje się też bezpiecznie w roli pieszego (51,5%) oraz jako rowerzysta/motocyklista (50,8%). Zdaniem wypowiadających się – przepisy ruchu drogowego naruszają najczęściej: kierowcy (51,9%), piesi (31,1%) i rowerzyści/motocykliści (17%). Największy wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach miałoby: wybudowanie więcej ścieżek rowerowych (40,9%), wyznaczenie więcej przejść dla pieszych (39,4%), zwiększenie patroli policji i strażników miejskich (28,8%), prowadzenie kampanii edukacyjnych (23,5%), zmniejszenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na terenie całego miasta (22,7%), poprawienie jakości dróg (29%), zainstalowanie więcej kamer (21,2%) oraz pojedyncze propozycje jak: zainstalowanie świateł dla pieszych, zmiana organizacji ruchu, wyłączenie „ciasnych ulic” z ruchu, zwiększenie liczby miejsc postojowych, kierowanie ruchu na małą obwodnicę, likwidacja luster i zastąpienie ich innym rozwiązaniem czy też montaż kolejnych luster na skrzyżowaniach.

Osoby biorące udział w ankiecie mogły też wskazać miejsca źle oznakowane oraz z różnych przyczyn niebezpieczne. Tutaj wymieniono m.ni. skrzyżowania ulic: Bernarda – Kopernika, Wolności – Kopernika, Żwirki i Wigury – Grudziądzkiej – Sikorskiego, gen. Hallera – gen. Pruszyńskiego – Okrężnej – Żeromskiego, Górnej z Chełmińską, Grudziądzkiej – Tysiąclecia, wjazd z Chełmińskiej na Plac Jana Pawła II czy np. tzw. osiedle Marysieńka. Wskazano ulice, na których można by wyznaczyć dodatkowe przejścia dla pieszych (np. ul. Słowackiego, ul. 1 Maja -za Lidlem, ul. Grudziądzka – kwiaciarnia Isaura, ul. Mikołaja z Ryńska – na odcinku od Ronda Bydgoskiego do granic miasta), ograniczyć prędkość pojazdów (np. ul. Matejki w dni targowe), wprowadzić zakaz zatrzymywania i postoju na niektórych ulicach (np. Niedziałkowskiego – przy przychodni, Legionistów – okolice restauracji, Mickiewicza – przy sklepie, Pod Młynik).

Wiele wniosków i uwag wyrazili respondenci, którzy nie czują się bezpiecznie na drogach jako piesi (48,4%) i jako rowerzyści/motocykliści (49,2%). Najczęściej powtarzające się w ankietach wypowiedzi dotyczą: przekraczania dozwolonej prędkości na obrzeżach miasta, w centrum oraz na osiedlach mieszkaniowych; agresywnej jazdy kierowców w pobliżu pasów dla pieszych; wymuszania pierwszeństwa i nieudzielania pierwszeństwa pieszym na pasach; „gonienia” pieszych po pasach; pirackich zachowań kierowców na ulicach: Grudziądzkiej, Żwirki i Wigury, Kętrzyńskiego, Chełmińskiej i Wolności; braku kultury kierowców – wjeżdżania w kałuże i chlapania przechodniów i rowerzystów; ignorowania rowerzystów – niebezpieczne – w bliskiej odległości – wyprzedzanie, niereagowanie na sygnał zamiaru skrętu; niestosowania się do przepisów o ruchu drogowym kierowców pojazdów samochodowych i rowerzystów w strefach ograniczonej prędkości; braku wiedzy na temat zasady „prawej ręki”; nagminnego wymuszania pierwszeństwa; zatrzymywania się i parkowania pojazdów na zakazach; zatrzymywania i parkowania w niedozwolonych odległościach od przejść dla pieszych i skrzyżowań; poruszania się pieszych po jezdniach w niedozwolonych miejscach; jeżdżenia rowerzystów po chodnikach.

 

Wnioski i opinie zawarte w ankietach, dotyczące obszaru miasta poza centrum, zostały przekazane do analizy odpowiednim służbom porządkowym do ewentualnego wykorzystania czy wykonania.

Przypominamy, że na temat organizacji ruchu drogowego w centrum miasta – na ulicach, które wyszczególniliśmy powyżej, możemy wypowiedzieć się do końca grudnia br. Szczegóły na ten temat znajdziecie w naszym materiale „Zdecyduj czy wprowadzić zmianę organizacji ruchu drogowego – TUTAJ, a wykaz punktów, w których można pobrać ankietę TUTAJ.