9 stycznia 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie swój Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego obchodziły cztery pary małżeńskie:

państwo Maria i Jerzy Przytułowie, państwo Barbara i Bogdan Sankiewiczowie, państwo Jadwiga i Stanisław Skrzynieccy oraz państwo Łucja i Norbert Zalewscy. Ten piękny jubileusz stał się okazją do uhonorowania ich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta medale Jubilatom wręczył burmistrz Leszek Kawski.  Małżonkowie zostali również obdarowani przez burmistrza kwiatami i upominkami.

Spotkanie, podczas którego Jubilatom towarzyszyła rodzina i znajomi, przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, upominki, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Państwo Przytułowie zawarli związek małżeński 20 grudnia 1967 r. w Płużnicy, mają dwoje dzieci i czworo wnucząt. Państwo Sankiewiczowie pobrali się 18 listopada 1967 r. w Wąbrzeźnie, wychowali dziecko i mają troje wnucząt. Państwo Skrzynieccy zawarli związek małżeński 22 kwietnia 1967 r. w Wąbrzeźnie. Państwo Zalewscy, których ślub odbył się 16 października 1967 r. w Wąbrzeźnie, wychowali czworo dzieci i mają siedmioro wnucząt.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy!

 

 

Ps. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może otrzymać każda para z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim. Zgłoszenia mogą dokonać sami jubilaci lub ich rodzina (za zgodą jubilatów) w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego, najwcześniej 6 miesięcy przed datą jubileuszu. Prosimy o zgłaszanie jubilatów, którzy będą obchodzić Złote Gody lub obchodzili wcześniej, a nie otrzymali medali.